VANAVARA JA KÄSITÖÖ LAAT

Maakond:
Valgamaa
Alguse kuupäev:
19.08.2023
Lõpu kuupäev:
19.08.2023
Kohtade arv:
150
Asukoht:
Pikk tn 16, Valga linn
Kaart:
Telefon:
+372 767 1127
e-post:
valga@isamaalinemuuseum.ee
Laadainfo:
Laat toimub XV Rahvusvahelise Valga militaarajaloo festivali raames 19. augustil 2023 kell 08.00 – 15.00 . Korraldajaks on Valga sõjamuuseum. OSALEMISTINGIMUSED KAUPLEJATELE: 1. Müügikoha maksumus: 1.1 üks müügikoht kuni 2,0 m2 15 EUR; 1.2 üks müügikoht koos transpordivahendiga kuni 12,0 m2 (2x6m) 25 EUR. 2. Elektrienergia kasutamise vajadusest teatada hiljemalt 17.08.2023 ning kulud lisatakse müügikoha maksumusele: 2.1 ühe pistiku kasutamisel (1 faas, 1 x 16A) 5 EUR; 2.2 ühe pistiku kasutamisel (3 faasi, 3 x 16A) 15 EUR. 3. Müügikoha asukoha määrab korraldaja. Kauplejal ei ole õigust kohta hõivata ega kaupa ja varustust paigutada enne, kui korraldaja on seda lubanud. Korraldajal on õigus kaupleja ümber paigutada. 4. Mistahes kauba müümisel vastutab kaupleja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest. 5. Laadal ei müüda okupatsioonirežiimide sümboolikaga propaganda tooteid. 6. Juhul, kui kaupleja rikub õigusaktides sätestatud nõudeid, jätab korraldaja endale õiguse: 6.1 nõuda rikkumise lõpetamist; 6.2 keelata edasine kauplemine (müügiplatsi eest tasutud summat ei tagastata ning kaupleja lahkub laada alalt korraldaja poolt ette antud ajaks). 7. Kaupleja on kohustatud hoidma kauplemiskoha puhtust kogu ürituse vältel, samuti tegema selle korda enne laada alalt lahkumist. OSALEMISTINGMUSED KÜLASTAJATELE: Pääse laadale on tasuline - 2 EUR. Eelkooliealistele on tasuta.

Vaadatud:
133